Niestabilność rzepki

Anatomia

 • Rzepka (łac. patella) - płaska, trójkątna kość współtworząca staw kolanowy. Wierzchołek tej kości skierowany jest ku dołowi, a podstawa ku górze. Na powierzchni tylnej mieści się dwudzielna powierzchnia stawowa. Powierzchnia przednia rzepki zrasta się ze ścięgnem mięśnia czworogłowego. Rzepka jest największą trzeszczką ciała.

powyższy film przedstawia rzepkę w trakcie ruchu zginania stawu kolanowego

Epidemiologia

 • Zwichnięcia rzepki zdarzają się u ok. 4% dzieci czynnie uprawiających sport, częściej u dziewczynek

Mechanizm zwichnięcia rzepki

 • Uraz bezpośredni
 • Uraz pośredni - rotacja wewnętrzna uda względem ustalonej na podłożu stopy oraz zgięcie i skoślawienie kolana z jednoczasowym silnym napięciem mięśniaczworogłowego

Klasyfikacja zwichnięć rzepki

 • Urazowe - wiąże się zawsze z bólem, krwiakiem i ograniczeniem ruchów stawu kolanowego. Skutkiem jest rozciągnięcie lub rozerwanie tkanek więzadłowo-mięśniowych, które nieleczone prowadzą do powtarzających się w różnych odstępach czasu incydentów zwichnięć nawrotowych.
 • Nawykowe - oznacza, że każdy ruch zgięcia lub wyprostu kolana w odpowiednio dużym zakresie powoduje boczne, bezbolesne przemieszczanie się rzepki.

Objawy zwichnięcia rzepki

Zwichnięcia urazowe:

 • Obrzęk kolana
 • Zniekształcenie jeżeli zwichnięcie nie zostało odprowadzone
 • Bolesność przyśrodkowego brzegu rzepki
 • Nadmierna ruchomość rzepki
 • Ograniczenie lub zniesienie ruchomości kolana

Zwichnięcia nawykowe:

 • Podobne objawy tylko mniej nasilone
 • Ból lub brak bólu po charakterystycznym przeskakiwaniu w kolanie
 • Zanik mięśni po uszkodzonej stronie • Badanie RTG w dwóch projekcjach, często dodatkowe projekcje na staw rzepkowo-udowy
 • Badanie USG
 • Rezonans Magnetyczny

Leczenie operacyjne

w zależności od rodzaju uszkodzeń oraz wieku Pacjenta stosujemy różne metody leczenia

Artroskopia stawu kolanowego

 • Każdy zabieg operacyjny w przypadku zwichnięcia rzepki jest poprzedzony artroskopią stawu kolanowego, celem dokładnego określenia stopnia uszkodzeń i wdrożenia procedur naprawczych

Boczne uwolnienie rzepki

 • Obecnie jest wykonywane bardzo rzadko.
 • Jest wykonywane tylko w przypadku bocznego przyparcia rzepki
 • Wykonywane jest w sposób małoinwazyjny, w trakcie zabiegu artroskopowego

Plastyka troczków przyśrodkowych

 • Zabieg ten podlega na małoinwazyjnym (artroskopowym) podszyciu troczków przyśrodkowych

Rekonstrukcja więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego (MPFL)

 • Więzadło rzepkowo-udowe przyśrodkowe (MPFL) jest jednym z najważniejszych stabilizatorów rzepki, zapobiegającym jej bocznemu przemieszczeniu.
 • W przypadku nawykowych zwichnięć rzepki więzadło to jest niewydolne i wymaga rekonstrukcji.
 • Zabieg rekonstrukcji MPFL wykonuje się przy użyciu przeszczepu ze ścięgna półścięgnistego (ST).
 • Podczas tego zabiegu wiercone są kanały w rzepce oraz kości udowej.
 • Przeszczep stabilizaowany jest w tych kanałach za pomocą śruby biowchłanialnej.
 • Zabieg ten cechuje się wysoką skutecznością, ponieważ ponowne zwichnięcia występują tylko u ok. 1-2% Pacjentów.

powyższa animacja przedstawia przykładowy zabieg rekonstrukcji więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego (MPFL)

Transpozycja guzowatości piszczeli

 • Zabieg ten jest wykonywany w przypadku nieprawidłowego toru ruchu rzepki.
 • Polega na wykonaniu przeniesieniu guzowatości rzepki tak, aby przywrócić prawidłowy tor ruchu rzepki.

Badania obrazowe